צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2017/08/4/19
מתן שירותי הסעות לסגל הפקולטה למדעי החברה
20/08/2017
25/09/2017
2017/06/1/66
הזמנה להציע הצעות להפעלת סטקיה בפורום ביניים בהר הצופים
19/09/2017
17/10/2017
2017/07/3/179
הקמת מערכות פוטו וולטאיות 1 מגה וואט, הר הצופים
13/07/2017
18/10/2017
2017/07/4/18
מתן שירותי עריכה וביקורת של דוחות כספיים ומתן שירותים חשבונאיים נלווים
17/08/2017
19/10/2017
2015/04/3/95
בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
30/04/2015
23/01/2018