מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2014/11/3/81 שינוי ושדרוג מערכות מנדוף ואוויר צח, ביה"ס לרוקחות 23/11/2014 25/12/2014
2014/12/3/82 עבודות בינוי ואינסטלציה, בניין מנצ'סטר, קמפוס אדמונד י' ספרא 14/12/2014 29/12/2014
2014/10/3/80 עבודות גמר אדריכליות, בניין המרכז למדעי המוח על שם אדמונד ולילי ספרא 24/11/2014 11/01/2015
2014/12/5/10 מכרז להפקת חבר הנאמנים 2015 18/12/2014 14/01/2015
2012/06/3/26 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 21/06/2012 31/12/2015
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים