מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2014/07/3/75 שינוי ושדרוג מערכות מנדוף ואוויר צח, ביה"ס לרוקחות, קמפוס עין כרם 16/09/2014 19/10/2014
2014/09/3/76 שינוי במערכת מרכזית לקירור מים, קמפוס אדמונד י' ספרא 16/09/2014 26/10/2014
2012/06/3/26 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 21/06/2012 31/12/2015
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים