מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2016/05/3/132 עריכת ביטוחים אלמנטריים וביטוחים אחרים 31/05/2016 28/07/2016
2016/05/3/133 עריכת ביטוח כלי רכב 31/05/2016 28/07/2016
2016/07/3/137 עבודות בינוי, הנגשת מעליות לנכים, קריית אדמונד י' ספרא, שלב ב' 03/07/2016 08/08/2016
2016/07/3/139 מכרזי מסגרת 2016 13/07/2016 14/08/2016
2016/06/2/47 מכרז פומבי – דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף ליישום פתרון ERP מבוסס SAP המותאם לצרכיי האוניברסיטה 29/06/2016 18/08/2016
2016/07/3/138 בניית חדר ניתוח לסוסים, בית החולים הווטרינרי 27/07/2016 21/08/2016
2016/02/3/122 רשימת קבלני האוניברסיטה (מעודכן ל-13/2/2016) 16/02/2016 15/02/2017
2015/04/3/95 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 30/04/2015 23/01/2018
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים