מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2014/09/3/77 גינון, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות 29/09/2014 26/10/2014
2014/09/3/76 שינוי במערכת מרכזית לקירור מים, קמפוס אדמונד י' ספרא 16/09/2014 26/10/2014
2014/09/1/47 מגרש לבנית בית צמוד קרקע בנוה ים, ראשון לציון, גוש 5747 חלקה 20, מחצית דרומית 24/10/2014 24/11/2014
2014/09/1/48 מגרש לבנית בית צמוד קרקע בנוה ים, ראשון לציון, גוש 5747 חלקה 26, מחצית דרומית 24/10/2014 24/11/2014
2014/09/1/49 מגרש לבנית בית צמוד קרקע בנוה ים, ראשון לציון, גוש 5747 חלקה 26, מחצית צפונית 24/10/2014 24/11/2014
2014/09/1/50 מגרש לבנית בית צמוד קרקע בנוה ים, ראשון לציון, גוש 5747 חלקה 34, מחצית דרומית 24/10/2014 24/11/2014
2014/09/1/51 מגרש לבנית בית צמוד קרקע בנוה ים, ראשון לציון, גוש 5747 חלקה 34, מחצית צפונית 24/10/2014 24/11/2014
2014/09/1/52 הקמה והפעלה של בית קפה במצפור גליק, הר הצופים, ירושלים 24/10/2014 01/12/2014
2012/06/3/26 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 21/06/2012 31/12/2015
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים