מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2016/01/3/118 עבודות גמר לקומת הכושר ולמשרד הלקוחות בקומת הקרקע, הרחבת מרכז קוסל, קריית אדמונד י' ספרא 17/01/2016 14/02/2016
2016/01/3/119 עבודות בינוי, גמר ואינסטלציה, מכון רקח לפיזיקה, בניין פאפיק 31/01/2016 21/02/2016
2016/01/3/120 עבודות חשמל ותקשורת, מכון רקח לפיזיקה, בניין פאפיק 31/01/2016 21/02/2016
2016/01/3/121 עבודות מיזוג אוויר, מכון רקח לפיזיקה, בניין פאפיק 31/01/2016 21/02/2016
2015/04/3/95 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 30/04/2015 23/01/2018
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים