מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2014/04/2/35 קו תמסורת 1Gb/sec מאדמונד ספרא בגבעת רם לעין כרם 10/04/2014 24/04/2014
2014/02/3/61 מכרז לעבודות שלד הבטון וקונסט' הפלדה, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/62 מכרז תכנון ביצוע לעבודות גג הפלדה, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/63 מכרז לעבודות פיתוח שטח ותנועה, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/64 מכרז לעבודות גמר אדריכליות, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/65 מכרז לעבודות חשמל, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/66 מכרז לעבודות תברואה וספרינקלרים, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/67 מכרז לעבודות מיזוג אויר, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/68 מכרז לעבודות מעליות, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2014/02/3/69 מכרז לעבודות אלומיניום ומסך נוירונים, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח 06/03/2014 27/04/2014
2012/06/3/26 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 21/06/2012 31/12/2015
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים